REFERANSE

Mandal Handel - Sommerfilm

Videoproduksjon, Jun 2020

UTGANGSPUNKT

Vår oppgave var å skissere og produsere en film som viser sommer og handel i Mandal. Samtidig skulle vi få med hvor nært hverandre gågata og kjøpesenteret er.

LØSNING

Vi kom tidlig frem til en idè om at vi ville vinkle filmen mot to typiske situasjoner for handel i Mandal sommerstid: handlende på sykkel og handlende som hytteturist i båt. For å også poengtere at det er utrolig enkelt å få handlet i byen i begge situasjoner og sammenhengen mellom dem, delte vi opp deler av film i split screen, for å "guide" seeren ytterligere i sammenhengen, samt "krysse" begge storiene der de vinker til hverandre. Jobben med å caste riktige personer tok litt tid fordi vi ønsket å være nøye for at ikke filmen skulle begrense seg til en målgruppe. Derfor er både mann, dame, barn, samt et lite sprik aldersmessig en del av filmen. Samtidig ville vi selvsagt få frem en positiv og munter stemning og tone gjennom hele filmen, som skal skape en goodfeeling av Mandal som sommernby.

Lignende prosjekter

Veidekke

Veidekke

Videoproduksjon

Connect oss