REFERANSE

Convib

Utvikling av nettsider, Mai 2020ConVib utvikler en helt ny type betongvibrator, som skal revolusjonere hvordan man arbeider med betongstøp på byggeplasser, spesielt i et HMS-perspektiv. De forventer å lansere produktet i starten av 2021, og trengte allerede nå en nettside der interessenter kan få et lite innblikk i hva som kommer.

Vi utviklet en prelanserings-nettside og hadde fokus på å skape forventinger om produktet og forklare behovet som skal dekkes. Nettsiden er kortfattet og visuell, men gir en informativ presentasjon av prosjektet og konteksten. Nettsiden vil senere videreutvikles til å gå mer i detalj rundt betongvibratoren.

Lignende prosjekter

Gluba Treetop Cabins

Gluba Treetop Cabins

Utvikling av nettsider

TETT

TETT

Nettsideutvikling

Enøk Total

Enøk Total

Utvikling av nettsider

Mandal Maskinering

Mandal Maskinering

Utvikling av nettsider

We Are

We Are

Utvikling av nettsider

Larsen Optikk

Larsen Optikk

Utvikling av nettsider

Appetite for Production

Appetite for Production

Utvikling av nettside

Connect oss