REFERANSE

Convib

Utvikling av nettsider, Mai 2020UTGANGSPUNKT

ConVib utvikler en helt ny type betongvibrator, som skal revolusjonere hvordan man arbeider med betongstøp på byggeplasser, spesielt i et HMS-perspektiv. De forventer å lansere produktet i starten av 2021, og trengte allerede nå en nettside der interessenter kan få et lite innblikk i hva som kommer.

LØSNING

Vi utviklet en prelanserings-nettside og hadde fokus på å skape forventinger om produktet og forklare behovet som skal dekkes. Nettsiden er kortfattet og visuell, men gir en informativ presentasjon av prosjektet og konteksten. Nettsiden vil senere videreutvikles til å gå mer i detalj rundt betongvibratoren.

Lignende prosjekter

Appetite for Production

Appetite for Production

Utvikling av nettside

Åkset Naturfoto

Åkset Naturfoto

Utvikling av nettsider

Gluba Treetop Cabins

Gluba Treetop Cabins

Utvikling av nettsider

Connect oss